Po plastice zkříženého vazu

Nějakou dobu jsem měla možnost pracovat s pacienty po plastice předního zkríženého vazu v koleni. Proto bych ráda přiblížila, jak to vypadá po operaci. Ačkoli je operace samotná poměrně malým zákrokem, tak následné zotavení je časově náročné. Tento článek je hlavně pro ty, kteří se na operaci chystají nebo jsou čerstvě po ní. A nebo i ty, kteří stojí před rozhodnutím, zda operaci podstoupit.

Pacient musí být velmi aktivní

I když strávíte v nemocnici jen pár dní a operovanou nohu odlehčuje 2-3 týdny, tak je následně velmi těžké navrátit svalům sílu. Chce to opravdu hodně času a trpělivosti než se vrátíte na původní svalový objem a sílu. Myslím, že tohle velmi důležité si uvědomit. Často totiž operaci podstoupí i ti, kteří nijak zvlášť nesportují, následně nohu dostatečně neposílí a ve výsledku mají daleko více obtíží, než kdyby na operaci nešli. Intenzivně cvičit je doporučeno alespoň 6 měsíců po operaci a tehdy by svalová síla na obou nohách měla být přibližně stejná.

IMG_0547

Navíc někdy může být těžké cvičit aktivně, protože vlastně máte spoustu aktivit zakázaných. Ačkoli máte třeba rádi určitý sport, tak pravděpodobně ho nebudete moci dělat několik měsíců po operaci. A to znamená, že cvičební režim možná nebude až tak zábavný. Je to hodně o posilování, cvičení na balančních podložkách a cvičení na strojích. Někdy je těžké najít motivaci pro tento druh cvičení, ale pro dobrý výsledek operace je toto nezbytné.

Bolesti po operaci

Bolesti po operaci jsou velmi běžné. Tkáně se hojí, kloub postupně rozcvičujete a uvolňujete jizvu. Ale často se setkávám s pacienty, kteří mají bolesti i 4 a 5 měsíců po operaci. Někteří dokonce uvádí, že jsou bolesti stejné nebo horší než před operací. Často tito pacienti potřebují specifický přístup. Velmi často je příčinou bolesti omezený rozsah kolene, tzn. že koleno nebylo po operaci rozcvičeno do maximálního rozsahu pohybu. To někdy můžeme vidět i u pacientů rok a déle po operaci. A dalším důvodem bývá oslabení svalů. To bývá častým problémem u pacientů se sedavým zaměstnáním a nedostatečnou pohybovou aktivitou. Nezdá se to, ale posilovací cvičení by mělo být velkou součástí zotavení. Ve chvíli, kdy docílíte plného rozsahu pohybu, je nezbytné zamakat na svalech. A to většinou musí být na posilovacích strojích. Z výzkumů vyplývá, že spousta lékařů i terapeutů má strach ze zařazení posilovacích strojů do rehabilitace. Bylo ale dokázáno, že tento krok je klíčový pro úplné zotavení. Navíc je na strojích výhodou, že můžete upravit váhu, rozsah cvičení a také posilujete jen operovanou nohu.

IMG_0526

Obava z pohybu

Řada pacientů má i několik měsíců po operaci strach z pohybu. V rámci rehabilitace je tak velmi důležité pacienta podpořit, dodat mu důvěru a naopak motivovat k pohybu. Je dobré mu vysvětlit, že se pohybu nemá bát. Naopak při obavě z pohybu často dochází k odlehčování operované nohy (ať už vědomě nebo nevědomě) třeba při chůzi nebo stoji. A tím ztrácíte i část cvičení. I běžná chůze aktivuje svaly a je tak důležité nohu úplně nešetřit (samozřejmě pokud chůze samotná způsobuje bolest, tak není dobré bolest přemáhat).

Obava z pohybu se může objevit v běžné chůzi a nebo také u sportů. Někdy se pacienti ani nechtějí vrátit ke sportu. Je to škoda, protože operace se dělá právě proto, aby se mohli plně věnovat i sportovním aktivitám. Naopak u těch, kteří se sportu věnovat nechtějí se od operace spíše odstupuje, protože tito lidé často nejsou schopni docvičit úbytek svalů po operaci a následně se dlouhodobě trápí s bolestmi.

Artroskopická operace pro rekonstrukci předního zkříženého vazu v koleni může mít dobré výsledky tehdy, kdy je pacient aktivní. Samotná operace není záchranou ani řešením obtíží. Když jde operace ruku v ruce s rehabilitací, tak může pro pacienta velmi přínosná. Může mu umožnit se naplno navrátit ke sportu a to i k tomu profesionálnímu. U nesportující operace se častou objevují bolesti i dlouhou dobu po operaci. Nutné je se věnovat důkladně cvičení a to alespoň půl roku po operaci. Klíčové je plné rozcvičení kolene a následné posílení svalů.