Bolest kolene: úspěch operace a fyzioterapie

Sama se přikláním v léčbě bolestí kolen pro volbu fyzioterapie. Nicméně si myslím, že je dobré sledovat, jakým směrem se ubírá výzkum a jaké postupy jsou vhodné pro pacienty. Bolesti kolen jsou velmi častými obtížemi, a tak je určité dobré vědět, jaké metody mají největší úspěch při jejich léčbě. Tak jak to vypadá?

Operace

V posledních pár letech je asi nejvýraznější následující doporučení. Od artroskopických operací kolene pro degenerativní změny by se mělo odstoupit prakticky u všech pacientů. Tyto operace nejsou prováděny ve prospěch pacienta, ale jedná se o marketingový tah. Poškození chrupavky nebo menisků by se tedy nemělo operovat, jelikož nedochází k velkému zlepšení stavu pacienta. Nepředpokládá se, že by výzkum v budoucnu toto rozporoval. Toto doporučení se stává více a více viditelným a jsem zvědavá, kdy se sníží počet operací i v Čechách

Artroskopická operace nemá lepší výsledky než fyzioterapie v krátkodobém i dlouhodobém horizontu (porovnáno několik týdnů a poté 2 roky od operace). Odborníci se shodují na tom, že artroskopická operace je nákladná a nepřináší o nic lepší výsledky než fyzioterapie a úprava životního stylu a mělo by se od ní odstupovat. Efekt operace je srovnatelný s placebo efektem, a tak v dnešní době není možné obhájit její využívání.

red-school-blur-factory.jpg

Ve 13 studiích, ve kterých se účastnilo kolem 1700 pacientů, méně než 15% z nich popisovalo snížení bolesti a zlepšení funkce. Navíc jsou pacienti kvůli operaci vystaveni rizikům jako je infekce. U pacientů trpících bolestmi kolene ve středním a vyšším věku nedochází k úlevě od bolestí a jejich stav je po operaci prakticky stejný. Bohužel příslib odstranění bolesti není pravdivý a lékaři by se k tomuto výsledku neměli zavazovat.

Nutné je ale zmínit, že někteří pacienti operaci opravdu potřebují. Těchto pacientů je však poměrně málo, a tak nejde operaci doporučit jako všeobecnou léčbu bolestí kolen pro běžné degenerativní změny.

doctor-medical-medicine-health-42273.jpeg

U vyššího stupně poškození tkání kolene je doporučena totální endoprotéza kolene, která má výrazný vliv na bolest, hybnost, chůzi a celkovou kvalitu života. K operaci by se mělo přistoupit až tehdy, kdy konzervativní léčby není úspěšná. Tento typ operace má zcela jasně své uplatnění a místo v léčbě bolestí kolen. 

Fyzioterapie

Režimová opatření, správný pohybový režim a fyzioterapie je pro pacienty přínosnější než podstoupení operace. To ale na druhou stranu neznamená, že je takový režim vlastně úspěšný. Jelikož totiž bylo zjištěno, že operace nemá výraznější efekt na běžnou bolest kolene než placebo efekt, pak ani fyzioterapie se shodným výsledkem vlastně nemá efekt.

V následující studii (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1755542/) byli porovnání pacienti s bolestmi kolene pro artrózu v koleni a s odstupem 12 i 24 měsíců byly výsledky stejné u skupiny, která podstoupila fyzioterapii i u těch, kteří podstoupily “nepravý” ultrazvuk (pacienti si mysleli, že podstupují ultrazvuk, ale přístroj neprováděl terapii). O obou těchto skupin došlo ke snížení bolesti o 70% po 12 týdnech. Zlepšení se udrželo na 50% procentech s odstupem 24 měsíců. A to také u obou skupin. 

Některé menší studie ukazují na snížení bolesti obecně, ale bez porovnání se skupinou pacientů, kteří necvičí. Můžeme tedy říci, že samotná fyzioterapie může snížit bolesti, ale její účinnost zůstává spornou a pravděpodobně budou následovat další výzkumy. Výhodou takového programu je, že nepřináší praktická žádná rizika, navíc pacient pracuje na svalové síly a flexibilitě, což z dlouhodobému hlediska může působit preventivně. Ve středním a vyšším věku je také pohyb nezbytně důležitý pro zdraví kostí a předchází tak osteoporóze.

Každopádně efekt fyzioterapie závisí na tom, zda pacient je schopen vytrvat u daného programu. Krátkodobě totiž vidíme zlepšení ve většině případů, ale dlouhodobě se bolesti vrací a není tak možné zaznamenat zlepšení. Bylo zjištěno, že cvičení obecně, nemusí se jednat o předepsanou fyzioterapii, snižuje bolesti. Cvičení má pozitivní vliv nejen na bolesti, ale i na celkovou tělesnou váhu, prokrvení a výživu kloubů a udržuje člověka v dobrém psychickém zdraví. To může mít ve výsledku daleko příznivější vliv než konkrétní typ terapie nebo operace. Dochází totiž k celkové změně životního stylu zdravějším směrem a to má na člověku příznivý účinek.

IMG_1127

Jaký je závěr?

V tuto chvíli můžeme říci, že není doporučeno provádět artroskopické operace u běžných bolestí kolen. U vysokého stupně artrózy a vysokých bolestí je možností indikace k operaci totální endoprotézy kolene. Efektivita artroskopické operace a fyzioterapie je v dlouhodobém horizontu stejná, ale u pacientů nedochází k výraznému snížení bolesti. Krátkodobá úleva a snížení od bolestí může přinést fyzioterapie a úprava životního stylu. Nadále je však nutné pokračovat ve zkoumání bolestí kolene, protože aktuální léčba nevede k výraznému snížení bolestí.


Zdroje:

https://www.express.co.uk/life-style/health/802887/Arthritis-knee-pain-exercise-physiotherapy-surgery-arthroscopies

https://www.sharecare.com/health/bone-joint-muscle-health/article/is-this-common-knee-surgery-effective

https://www.npr.org/sections/health-shots/2017/05/11/527915056/arthroscopic-surgery-doesnt-help-with-arthritis-knee-pain

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/dont-rush-into-arthroscopic-surgery-for-knee-pain/2015/07/27/b76ff1a4-264e-11e5-b72c-2b7d516e1e0e_story.html?noredirect=on&utm_term=.723653418aff

http://eprints.mdx.ac.uk/22651/1/pdf-JNPPR-3-133.pdf

https://academic.oup.com/ptj/article/94/12/1697/2741897#54654352