Bolest hlavy: možnosti léčby I

V dnešní době můžeme vidět rozsáhlou nabídku léčebných postupů pro bolesti hlavy. Nedá se s jistotou říci, že existuje zaručený lék na bolesti hlavy. Avšak určité postupy poukazují na pozitivní efekt v rámci léčby. A některé z nich uvádím v dnešním článku spolu s jejich efektivitou a o tom, jak obstály při výzkumech.

Fyzioterapie

Fyzioterapeutické techniky jako specifické cvičení, relaxační a masážní techniky, úprava držení těla, manuální techniky a protahování prokázaly úspěšnost ve snížení bolestí hlavy. Dokáží ovlivnit frekvenci i intenzitu bolesti. Ve většině případů dochází ke kombinování více technik, a tak není jasně prokázáno, která technika má největší vliv. U většiny pacientů došlo k ovlivnění příznaků a snížení bolestí, ale nadále toto nebylo sledováno v dlouhodobém horizontu.

Pro dobrý výsledek fyzioterapie je nutné provést důkladné vyšetření, které může odhalit, zda je vůbec možné bolesti hlavy ovlivnit. To spočívá v hledání zdroje bolesti. To může být často na krční páteři nebo třeba i v čelistním kloubu. Pakliže je toto pojítko nalezeno, pak může být fyzioterapie úspěšná v léčbě bolestí hlavy.

IMG_3994

V této době nebylo provedeno dostatek výzkumných studií, které by podrobněji prozkoumaly jednotlivé techniky a přístupy. Obecná doporučení poukazují na přínos kombinace různých technik. Důležitá je spolupráce pacienta a jeho ochota v pokračování domácí terapie i po skončení návštěv. Při studiu migrén nebyl nalezen velký vliv fyzioterapie na stav migrén. Výzkum je ale v této chvíli spíše nedostatečný a nelze tak udělat jasný závěr.

Mindfulness v rámci kognitivně behaviorální terapie

U pacientů s chronickými bolestmi hlavy došlo k zlepšení vnímání bolesti samotné a zlepšení celkové kvality životy. Nebylo však zjištěno zlepšení dalších parametrů jako funkční omezení (tím je myšleno omezení během běžných denních aktivit – práce, řízení auta…). Vědci doporučují další zkoumání efektů mindfulness. Aktuálně je mindfulness meditace doporučena v kombinaci s léky proti bolestem, kdy se při této kombinace objevují dobré výsledky. Minduflness naznačuje určité předpoklady, které by mohly pacientům napomoci ve vnímání a vztahu k bolesti. Napomáhá se s bolestí lépe srovnat a může pomoci vylepšit vztah k sobě samému.

IMG_3897

Při zkoumání minduflness ve vztahu k migrénám (v této studii) se ukázalo snížení četnosti i frekvence migrén. Průměrně došlo ke zkrácení doby migrény o 3 hodiny. Pacienti podstoupili 8 týdenní program, kdy prováděli meditaci půl hodiny každý den. U těchto pacientů došlo ke snížení počtu léků, snížení úzkosti a stres. V další studii došlo u účastníků ke snížení bolesti o 28% a úzkostí dokonce o 44%. To jistě napovídá na to, že bude mindfulness meditace nadále zkoumána a mohla by přinést pacientům alespoň částečnou úlevu od bolestí.


V dalším díle o možnostech léčby bolestí hlavy se budete moci dočíst o efektu psychoterapie, jógy a také vlivu stravy na bolesti hlavy. V posledním článku tohoto týdne se také pustím do úvodu o tělesné inteligence a intuice. Vlastnosti, kterou má každý z nás a která by mohla napomoci v prevenci i léčbě různých druhů nemocí a bolestí.


Je dobré zmínit, že výzkum v rámci efektivity léčby bolestí zad je zatím takovým náznakem, jakým směrem bychom se mohli ubírat. Na bolestech hlavy můžeme velmi dobře vidět, jak je nutné k pacientovi přistupovat velmi individuálně a léčba se nedá příliš zobecnit. Pokusila jsem se projít stávající výzkum a účinnost v léčbě bolestí hlavy. Stranou nechávám účinnost léků. Ty určitě svou účinnost prokazují, ale do jejich zkoumání jsem se prozatím nepustila.

sad-505857_1920

V rámci hledání zdrojů pro tento článek mě překvapilo, když bylo docela jednoduché najít studie zabývající se efektivitou léčby. Bylo jednodušší najít zdroje zabývající se mindfulness nebo psychoterapií než fyzioterapií. To mě tak nějak nasměřovalo k tomu, že bolest hlavy je opravdu velmi komplexní problém. Na bolest hlavy neexistuje jednoznačně účinná léčba, každý pacient je jedinečný a u každého může zabrat jiný ty léčby. Je docela těžké najít vhodnou léčbu pro daného pacienta, a tak často problémy trvají roky nebo jsou dokonce celoživotní. Já sama doufám v to, že budeme v léčbě bolestí hlavy postupně úspěšnější. Myslím, ale že bude zapotřebí i ze strany pacienta o něco změnit životní styl a být při léčbě aktivní.

Zdroje:

Fyzioterapie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4316547/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pme.12505

Mindfulness: http://archneurosci.com/en/articles/58028.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4873598/

https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/mindfulness-meditation-migraine/