Rizika při obezitě a nadváze

Obezita a nadváha není zdaleka estetický problém. Podle mého to není vůbec estetický problém. Ačkoli je většinou pohled na lidi s vyšší tělesnou hmotností právě takový. A často i když lékař nebo fyzioterapeut vysloví svoje obavy a pacientovu váhu a jeho zdravotní stav, pacient se často pociťuje kritiku vzhledu. Celá tato problematika je nesmírně složitá, jelikož se dostávají do hry fyziologické a psychické procesy. Dnes bych se ráda věnovala tomu, jak může obezita nadváha ohrozit Vaše zdraví.

Kardiovaskulární nemoci

Mezi nejčastější patří srdeční infarkt a centrální mozková příhoda známá jako mozková mrtvice. Riziko se následně navyšuje, pakliže k obezitě přibude i vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu. U lidí s nadměrným příjmem kalorií dochází k ukládání tzv. plaků v krevním řečišti a ty následně mohou způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

bright cardiac cardiology care

Byla prokázána vyšší úmrtnost právě u obézních lidí následek kardiovaskulárních nemocí. Největší riziko hrozí těm, kteří mají tendenci k ukládání tuku v oblasti břicha. Obezita je dále úzce spojen s tzv. metabolickým syndromem. Toto označují popisuje současné onemocnění vysokým krevním tlakem, zvýšení hladiny cholesterolu a inzulinovou rezistenci. Všechna tato onemocnění mohou vést ke kardiovaskulárních potížím.

Cukrovka II. typu (Diabetes)

Diabetes je v dnešní době spolu s obezitou považován za epidemii. Obezita je hlavním faktorem vzniku cukrovky 2. typu. Je zajímavé, že všichni s nadváhou nebo obezitou mají určitý druh rezistence k inzuliny, ale jen u některých se stav rozvine až k diabetu. Následně je nutné regulovat množství cukru v krvi pomocí léků nebo aplikací inzulinu perem.

bunch of white oval medication tablets and white medication capsules

Cukrovka s sebou přináší i další rizika. U nemocných je celkově narušen metabolismus cukrů i tuků, což může vést k horšímu hojení a zánětům v těle. V pozdějším stadiu cukrovky se také může objevit tzv. diabetická neuropatie, což je onemocnění postihující nervy především na dolních končetinách.

Nemoci pohybové soustavy

S vyšší tělesnou hmotností současně vzniká větší tlak na klouby a páteř. To následně vede nejen k bolestem, ale dřívějšímu stárnutí tkání. To se projevuje dřívějším nástupem artrózy, která je spojena s bolestmi, zhoršení rozsahu kloubu, a tak může být pohybová aktivita pro obézní velmi náročná vzhledem k vzniklým bolestem.

Časté jsou i bolesti zad, jelikož vyšší váha je zátěží i pro páteř a okolí svaly. Mohou se také objevit zánětlivá onemocnění pohybového aparátu. U lidí s nadváhou je často problém s metabolismem a imunitním systém, a tak léčit běžný zánět může být obtížnější a trvat delší dobu.

Některé druhy rakoviny (nejvíce: dělohy, vaječníků, prostaty, jater, ledvin a tlustého střeva)

Prakticky všechny aktuální studie se shodují na tom, že existuje blízký vztah mezi obezitou a vzniku rakoviny. Velké množství tukové tkáně podporuje vznik a růst nádorového růstu.

  • Rakovina dělohy: ženy s vyšší hmotností mají zvýšené riziko vzniku rakoviny dělohy 2-4x. Ženy s vysokým stupněm obezity mají toto riziko dokonce 7x vyšší než ženy s normální váhou.
  • Rakovina vaječníků: u rakoviny vaječníků hraje tělesná hmotnost menší roli a riziko narůstá asi o 10%
  • Rakovina jater: riziko narůstá asi dvojnásobně a váha má větší roli u mužů než u žen
  • Rakovina ledvin: riziko narůstá dvojnásobně
  • Rakovina tlustého střeva: nadváha zvyšuje riziko asi o 30%

person in white hand gloves writing on white paper

Spánková apnoe

Spánková apnoe je onemocnění, při kterém dochází k velkým časovým pauzám mezi jednotlivými dechy ve spánku. Onemocnění tak postihuje velké množství orgánů v těle a zhoršuje funkci kardiovaskulárního, zažívacího i nervového systému. Vznik tohoto onemocnění je úzce spjat s obezitou. Naopak úbytek na váze je spojen se zlepšením stavu spánkové apnoe a celkového zdraví.

Vysoký krevní tlak

Při obezitě dále hrozí riziko zvýšeného krevního tlaku. Vysoký krevní tlak je jednou z hlavních dispozicí pro vznik kardiovaskulárních nemocí jako je srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda.

black and white blood pressure kit

Obezita v dětském věku

Dle světové zdravotnické organizace je obezita v dětství faktorem, který výrazně ovlivní zdraví v dospělosti. Obezita může v dospělém věku vést až k určitému stupni invalidity. Děti s obezitou mívají obtíže při dýchání, zvýšený krevní tlak, větší riziko zlomenin, dřívější nástup kardiovaskulárních nemocí. Také se u nich vyskytuje větší inzulinová odolnost a různé psychologické obtíže.


Zdroje:
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.webmd.com/diet/obesity/obesity-health-risks#1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250069/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4259868/
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/obesity-fact-sheet#q3
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/obesity-weight-and-cancer/how-being-overweight-causes-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3021364/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2645252/