Fyzio Otázky 5: Bolesti ramen

Páté video v řadě patří bolestem ramen. Bolesti ramen jsou často chronické potíže způsobující značné obtíže v životě pacienta. Bolest ramene může způsobit pracovní komplikace ale i problémy s oblékáním nebo hygienou. Pár informací se můžete dozvědět ve videu, kde zodpovídám nejčastější dotazy pacientů. A ještě něco navíc, jsem se rozhodla sepsat do tohoto článku.

Bolest ramene bez úrazu

Ano, bolest ramene může vzniknout aniž byste utrpěli úraz. Jaktože ale rameno bolí? Může to být proto, že je rameno dlouhodobě ve špatném postavení. Často je to vlivem špatného držení těla vsedě nebo náročné fyzické práce. V obou případech dochází k přetížení svalů ramene, které následně mohou rameno posunout a tak způsobit kloubní blokádu. Dále bolest může pramenit přímo ve svalech, ty mohou být zkrácené nebo oslabené.

IMG_5548

Někdy si můžete Vy sami všimnout, že bolest ramene přichází v určitou dobu nebo vždy s nějakou činnosti. To Vás může navést k tomu, jaké pohyby nebo poloha působí bolesti. Na druhou stranu mohou být bolesti i docela náhodné a není možné najít nějaký společný rys. Léčba bolestí ramene zůstává i v dnešní době poměrně složitou a není zcela jasné, jak přesně bolest samotná vzniká.

Postup řešení bolestí ramene

Bolest ramene trvající pár týdnů nebo když je bolest velmi intenzivní je vhodné řešit s lékařem. Ve většině případů je nutné se nejprve obrátit na Vašeho praktického lékaře. V případě, že se již léčíte na rehabilitaci nebo ortopedii s jiným problémem, pak je možné, že Vás Váš lékař přijme i bez doporučení praktika. Následovat by mělo vyšetření daným lékařem a stanovení další léčby. V rámci tohoto vyšetření by měl ideálně lékař odlišit odkud bolest vzniká. Za velkou částí bolestí ramene stojí páteř. Následně Vás lékař může odeslat k rehabilitaci k léčbě pod dohledem fyzioterapeuta. Ve chvíli, kdy nejste po úraze, pak není nutnost pořizovat rentgenové snímky nebo snímky z magnetické rezonance. Podle světových doporučení by se od běžného snímkování pacienta mělo postupně ustupovat a volit jen v případě nutnosti.

IMG_5670

Návštěva fyzioterapeuta zahrnuje vstupní vyšetření a následnou léčbu. Vyšetření probíhá při první návštěvě v rámci několika otázek a poté fyzioterapeut přistoupí k samotnému vyšetření. Zkontroluje hybnost ramene, zjistí jaké pohyby jsou bolestivé, podívá se na svalovou sílu a v případě nutnosti provede neurologické vyšetření. Následně se asi podívá i na Vaši páteř a na její hybnost. Postup každého terapeuta může být o něco jiný. Nezapomeňte, pokud Vám není něco jasné, tak se ptejte! Často se díky dotazu pacienta dovím ještě něco navíc, co mi následně pomůže v diagnostice. Léčba se potom odvíjí od vyšetření a většinou obnáší aktivní nebo pasivní cvičení, posilování, protažení a někdy manuální techniky. Terapeut může navrhnout úpravu pohybů třeba v práci nebo doporučit vylepšení držení těla.

Bolest ramene, lopatky a občas krku

V některých případech můžete pociťovat bolesti nejen ramene, ale také v oblasti lopatky, krku a někdy i bolesti hlavy. Nejčastěji tyto potíže pramení na páteři, ať už krční nebo hrudní. Často i tehdy, kdy Vás za krkem ani nebolí. Odlišení příčiny je nesmírně důležité pro správnou léčbu. Rameno bychom mohli vystavovat všem možným přístupům od manuální terapie přes laser až po rázovou vlnu, ale když je příčina na páteři, tak není možné pacienta úspěšně zbavit bolesti. Myslím, že je tento problém v praxi velmi často přehlížen. Ze strany terapeuta toto není vždy jednoduché a stanovení diagnózy může být časově náročné. I tak si myslím, že je rozhodně třeba tomu čas věnovat a být při vyšetření pečliví.

Bolest ramene a operace

V případě, že konzervativní léčba není účinná, pak může dojít k operaci. U chronických bolestí, by to mělo být v tomto pořadí. Nejdříve konzervativní léčba v rámci rehabilitace a teprve poté operace. Operace a následné zotavení je poměrně dlouhé a pacient je výrazně omezen v běžném životě i v práci. Navíc operace není zárukou odstranění bolesti. Spousta pacientů se trápí s bolestmi i po operaci a celkově je tato problematika poměrně komplikovaná. Operace samotná bývá většinou řešena artroskopicky, což je poměrně malý zákrok jako takový. Následný klidový režim trvá několik týdnů, po kterých na řadu přichází pravidelná rehabilitace. Léčba ramene chirurgicky ale i konzervativně je v dnešní době jen částečně úspěšná. Poměrně velké procento pacientů zůstává s určitým stupněm bolestí i po skončení rehabilitace nebo i po operaci.

IMG_5550