Chronická bolest a mindfulness

Co si budeme nalhávat. V rámci rehabilitace, ale i jiných odvětví nejsme příliš úspěšní v léčbě chronických bolestí. Především bolestivé stavy nespecifické povahy pro nás jako fyzioterapeuty bývají docela velkým oříškem. Někdy se podaří u pacienta alespoň zlepšit kvalitu života a někdy bolest dokonce odstranit. Je ale velké množství pacientů, kteří dochází na rehabilitaci pravidelně s chronickými bolestmi, které bývají lepší a horší, ale ve výsledku je to spíše stále stejné. Může být chronická bolest ovlivněna mindfulness technikou?

Proto jsem se rozhodla se podívat za ty naše hranice fyzioterapie a porozhlédnout se, jaké způsoby léčby se dnes používají o pacientů s chronickými bolestmi. Ráda bych na toto téma pohlížela bez předsudků a s čistou hlavou, rozšířila si vlastní obzory a snad i zavedla do své vlastní praxe nový prvek, který by mohl zvýšit účinnost léčby.

GXPX4184

Co je vlastně mindfulness praxe?

Praktikování mindfulness, uvědomění si, se začalo v 70. letech provádět v rámci Mindfulness-based Stress Reduction při léčbě pacientů v rámci kognitivně behaviorální terapie, tedy v rámci psychoterapie. Praxe samotná ale není takovým nováčkem. Techniky jsou převzaté z východních kultur a inspirací byla buddhistická filozofie.

Mindfulness je čistě uvědomění si, co je. Jak jednoduše to zní. Bez posuzování, hodnocení nebo porovnávání. Při cvičeních se stáváme nestranným pozorovatelem toho, co se děje. U mindfulness není potřeba sedět, praxe může probíhat při jakékoli denní činnosti. Pro začátek je sed poměrně vhodný, jelikož jsme v klidu a se zavřenýma očima není tolik věcí, které by upoutávaly naše vnímání. Tedy většinou kromě našich vlastních myšlenek. Pro začátek je dobré jen zavřít oči, sledovat dech nebo prostě jen být.

LZVM7884

Mindfulness, uvědomění si, zahrnuje různé techniky a cvičení, které je možné se naučit na kurzu ale i doma. V dnešní době existují i online kurzy nebo popisy cvičení, které lze vyzkoušet. Je určitě lepší, alespoň ze začátku, vyzkoušet cvičení s terapeutem nebo lektorem. Pakliže trpíte závažným onemocněním je nejlepší řešit svůj stav u psychoterapeuta, který je odborně vyškolen pro mindfulness.

Jaké má mindfulness výsledky pří léčbě chronických bolestí?

Když se v 70. letech začala tato technika používat, bylo to právě u pacientů s bolestmi. V dnešní době již probíhá rozsáhlý výzkum na různých místech po světě o tom, jaký vliv má mindfulness na chronickou bolest, ale i další stavy jako jsou deprese, úzkostné stavy nebo bolesti zad.

Výsledky klinických studií z celého světa se přiklánějí k tomu, že praxe mindfulness pomáhá snižovat vnímání bolesti, při únavovém syndromu, při úzkostných stave a depresích. Samostatná aplikace mindfulness terapie má spíše malý vliv na snížení bolesti. Vhodná je ale kombinace s dalšími postupy v rámci léčby pacienta. Kombinace vhodných technik pomáhá snížit bolest a celkově zlepšit kvalitu života pacienta. To je důležité především u pacientů s chronickými bolestmi. Ti často současně trpí depresemi, strachem a úzkostmi a v těchto případech ukazuje mindfulness ve výzkumech velmi dobré výsledky.

UXEW3768

Výhody mindfulness v praxi

Nácvik mindfulness může pomoci i následně při terapii. V dnešní době se zhoršuje vnímání vlastního těla, jelikož je většina našich denních úkonů zaměřena na naše myšlenky a intelekt. Při procvičování mindfulness získáváme lepší představu o sobě, našem těle i bolesti. To následně může pomoci lékařům a fyzioterapeutům v diagnostice problému a následné léčbě. A díky takovému uvědomění si vlastního těla je i pro pacienta snazší následovat daná doporučení. Ať už se jedná o cvičení nebo sezení.

PDSO7029

V praxi o pacienty s chronickými bolestmi je vhodné využít cvičení s názvem Body Scan. Při tomto cvičení se vydáváme na cestu vlastním tělem. Postupujeme od jedné části těla ke druhé a vnímáme pocity. Bez popisování, hodnocení nebo jiných úvah. Jen si všímáme pocitu těla. Postupně přesouváme svou pozornost po celém těle. Cvičení může zabrat 3 až 10 minut a dá se provádět prakticky kdekoli. Je chronická bolest součástí i Vašeho života? Vyzkoušeli jste mindfulness? Podělte se se svými zkušenostmi v komentáři pod článkem. 


Zdroje:
http://oxfordmindfulness.org/about-us/research/
http://www.cambridgemindfulness.com/what-is-the-evidence/
https://carolynmcmanus.com/wp-content/uploads/2017/02/Mindfulness_February-2017.pdf
http://www.mbsr.cz/p/pro-lekare-klinicke-psychology.html
http://www.mindfulness-institut.cz/
http://www.mindfullife.cz/on-line-trenink/
https://www.stanford.edu/search/?q=mindfulness+chronic+pain&search_type=web&submit=submit
https://www.harvard.edu/searches?searchtext=mindfulness#gsc.tab=0&gsc.q=mindfulness%20chronic%20pain
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5368208/