ONLINE KURZY

PŘIPRAVUJI

ÚVOD K TĚLESNÉ INTELIGENCI

BOLEST HLAVY: CELOSTNÍ PŘÍSTUP

EXTERNÍ KURZY

ZDRAVÁ ZÁDA A SEZENÍ

Platforma: UDEMY

Délka: 1,5 hodiny video obsahu + PDF materiály

Available in English as well

ZDRAVÉ SEZENÍ

Platforma: LEARN2CODE

Délka: 30 minut + PDF materiály