BONUSY

Bonus: Tělesná inteligence v kontextu bolesti

V TÉTO LEKCI NAJDETE

Využití tělesné inteligence v rámci léčby bolestí

Postup při zjišťování faktorů, které mají vliv na bolest

Způsob, jak začít vnímat signály Vašeho těla

Motivace k tomu, začít se zajímat o své bolesti a hledat vhodná řešení

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Vnímání signálů našeho těla má veliký význam při léčbě bolestí mnoha typů. Vnímání našeho těla vede často k odhalení faktorů, které působí bolest a druhé straně je možné zjistit způsob, kterým je možné bolest odstranit.

V klinické praxi léčbě bolestí využíváme sledování intenzity bolesti a její reagování (ať už její snížení či zvýšení) na určité druhy aktivit (pohyb, typ potravin, emoce, stres atd.). Zde následně vzniká počátek práce s bolestí s využitím technik stejného charakteru jako ty aktivity, které bolest snižují nebo zcela odstraňují. Spolu s tím eliminujeme faktory, které bolest působí, či zvyšujeme vlastní odolnost organismus (např. techniky při zvládání stresu, zpracování emocí).

Bolest každého z nás je zcela jedinečná a také nese zcela jedinečnou zprávu. Bolest zde je vždy jako součást tělesné inteligence, která dává podnět k tomu, že je třeba v našem životě něco změnit. Může se jednat o změnu pohybových návyků, stravování nebo péči o naši psychickou a duševní stránku. Každý z nás potřebuje s bolestí pracovat trochu jinak a proto využití tělesné inteligence napomáhá stanovit vhodný postup.

Spolupráce s odborníkem v rámci bolestí je velmi vhodným postupem.

Vždy je důležité vnímat signály našeho těla a následně přizpůsobit i naše aktivity tomu, jak se cítíme a jakým způsobem s námi naše tělo komunikuje. I když můžeme najít mnoho doporučení a můžeme donekonečna pročítat různé diskuze, vždy je důležité rozhoupat se k nutné změně a být v našem životě aktivní.

Při léčbě bolestí, i když je třeba pomoc odborníka, lékaře, terapeuta, je to vždy vaše aktivita, která povede k dlouhodobému bezbolestnému stavu. Není nikdo, kdo by za vás tuto bolest odstranil. Jsou zde lidé, kteří vám pomohou, ale tato pomoc je pouze prostředkem, který si volíte vy sami.

Napište si poznámky, napište si na papír, vše co vás o vaší bolesti napadne. Nehodnoťte, co píšete. Nechejte každé informaci, která přichází volný průběh. Jak se vaše bolest chová? Jak se cítím? Co potřebuji? Teprve až dopíšete vše, projděte si své poznámky a všimněte si toho, jak vaše bolest reaguje. Kdy je horší a kdy lepší. Určete charakter aktivit, které pomáhají a které naopak bolest zhoršují a udělejte si seznam toho, s čím můžete začít pracovat ještě dnes.

Když mám pocit, že se moje bolest zlepší sama

Je zcela běžné, že při nástupu bolesti máme pocit, že bolest zase odezní. Často to tak je, ale je důležité se uvědomit, že bolest neodezní SAMA. Z počátku problémů nebo bolestí je zcela běžné, že bolest má krátké trvání a odezní. V naprosté většině případů má ale tendenci se vracet (ve vyšší intenzitě i frekvenci) a tento koloběh trvá dokud neuděláme určitou změnu.

Změna v určitém ohledu našeho života je vždy nutná, jelikož bolest poukazuje na určitý vzorec (ať už pohybu, chování, emocí, myšlení…), který našemu tělu neprospívá a je nutné ho změnit. Čekání na to, že bolest sama odezní, se nedočkáme.

Proto především zpočátku bolestí je vhodné začít vnímat tělesnou inteligenci, jasně si stanovit, co tělu prospívá a co ne. Právě v této brzké fázi nejčastěji můžeme sami sobě pomoci a není nutné vyhledat pomoc odborníka.

Myslete na to, že pakliže čekáte od svého těla a od svých bolestí jiný stav, než který je právě teď, musíte udělat kroky, které k této změně povedou.

Bonus 2: audio cvičení

O CVIČENÍ

Audio cvičení pro hlubokou transformaci vám pomůže odhalit to, co vy a vaše tělo potřebujete. Získáte představu o tom, jaké je nutné v životě provést změny a jak se vydat směrem k plnému zdraví.

Po cvičení si vemte tužku a papír a napište si vše, na co si vzpomínáte. Napište si všechny podrobnosti, které jste objevili. Nehodnoťte, co jste o sobě zjistili, teprve až dopíšete, vše si projděte a posuďte, co pro sebe můžete udělat.

Pakliže jste se při cvičení nemohli uvolnit nebo jste nemohli jasně vidět, co potřebujete, je vhodné toto cvičení opakovat. Je zcela běžné, že z počátku nejsme zcela otevření vidět, co v našem životě potřebujeme a je tedy vhodné si nechat čas a otevřít se odpovědím.  Naše mysl má často určitou představu o tom, co bychom měli dělat a naše uvažování je silně ovlivněno naší rodinou, společností a obecnými představami. Bohužel to může být v rozporu s tím, co opravdu potřebujeme. Dopřejte si dostatek času k tomu se uvolnit a začít postupně vnímat hlas svého nitra.

V tomto cvičení nahlédnete do svého středu. S opakováním tohoto cvičení, můžete nahlížet hlouběji a hlouběji do sebe sama. Každá odpověď, i když více či méně příjemná, přichází jen tehdy, kdy jsme na ni připraveni.

AUDIO NAHRÁVKA

Otázky:

  • Co jsem ve cvičení viděl/a? Co potřebuji?
  • Jaké pocity jsem při cvičení měl/a?
  • Co mohu ve svém životě změnit právě teď, abych nalezl/a soulad s tím, co potřebuji?
  • Jsou nějaké změny, které si teď nedovolím?