Kurz: Tělesná Inteligence

Objevte hlas svého vlastního těla, díky kterému můžete žít zdravě a naplno. TĚLESNOU INTELIGENCI, vnitřní hlas našeho těla, máme každý sám v sobě. Není potřeba se jí učit, zdokonalovat ji, ale docela jednoduše stačí jí začít naslouchat.

Tělesná inteligence je náš VNITŘNÍ KOMPAS, který udává směr našemu životu v souladu s naším zdravím, vztahy, prací i dalšími aspekty života.

Vítejte v kurzu Tělesná inteligence

Vítám vás ve zcela jedinečném online kurzu Tělesná inteligence (TI). Kurz je úvodem k tomuto termínu a nabízí nejen teoretický základ, ale také mnoho praktických tipů a cvičení, jak ve svém životě tělesnou inteligenci využívat. 

Využití tělesné inteligence, vnímání signálů našeho těla, je úžasnou schopností, kterou má každý z nás a kterou může využívat každý den pro zdravější, radostnější a úšpěsnější život. Tělesná inteligence totiž nesouvisí pouze s naším zdravím, ale také s našimi vztahy, prací a osobním životem.

Veronika Chauvet d´Arcizas

Co je tělesná inteligence

V TÉTO LEKCI NAJDETE

Co je tělesná inteligence

Kdy se s ní poprvé setkáváme

Jakou roli hraje v našem životě

Důležité kroky k maximálnímu využití tělesné inteligence

Praktické příklady naslouchání tělesné inteligenci v kontextu zdraví

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Naše tělesná inteligence slouží jako vnitřní kompas udávající směr našeho života. Vytváří jakýsi neutrální bod pro všechna naše rozhodnutí, která budou v souladu s námi samými. Z tohoto bodu můžete činit vědomá, pevná a jistá rozhodnutí pro naše zdraví, vtahy i práci.

Aby nám naše inteligence mohla nejlépe sloužit je důležité se jí naučit nejprve naslouchat (jak tohoto docílit najdete v poslední lekci). Poté je nutné se v této tělesné inteligenci ukotvit, věřit v sebe a na tomto podkladě také začít jednat. Právě poslední krok, kdy je třeba přejít do akce, je pro mnoho lidí velmi náročný. Pro náš zdravý a radostný život je ale právě naše aktivita naprosto stěžejní.

Neodevzdávejte odpovědnost za svůj život a své zdraví do rukou někoho jiného. Jste to vy, kteří plně řídí vše, co se vám v životě děje. Díky tomu opravdu udáváte směr všemu.

Neznamená to ale to, že byste vše měli vždy řešit sami. Ne. Tělesná inteligence nám pomáhá si uvědomit, co potřebujeme a to je často pomoc někoho jiného. Říct si o pomoc s vědomím toho, co od daného kroku očekáváme, je prostředek, pomocí kterého dojdeme našich cílů. Požádat o pomoc nebo spíše lépe řečeno o spolupráci je často velmi důležité. Opět jste to ale VY, kdo tento krok učinil.