Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup online produktů a služeb na stránce FyzioFitness.org, jejímž poskytovatelem je Bc. Veronika Pechová, IČO 07944527.
  2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování prodeje a služeb uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen klient) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.fyziofitness.org.
  3. Internetový obchod FyzioFitness nabízí online produkty a služby za účelem vzdělávání, prevence a poskytnutí konzultací s cílem zdravého životního stylu.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Produkty a služby uvedené na webové stránce slouží informativně a poskytovatel není nucen uzavřít smlouvu o poskytování služeb.
  2. Na webové stránce jsou vždy uvedena specifika nabízeného produktu či služeb. To zahrnuje informace o ceně a možnostech realizace služeb či zpřístupnění produktu.
  3. Pro objednání produktu či služby slouží Objednávající formulář.
  4. Smluvní vztah vzniká při doručení Objednávajícího formuláře na adresu poskytovatele pomocí internetové adresy.
  5. Klient si je vědom, že pro poskytování online služeb je nutné využít online platformy sloužící pro komunikaci jako je Skype, WhatsApp, FaceTime a další.
  6. Klient má právo na odstoupení do smlouvy pouze v případě poskytování online konzultací a to 48 hodin před stanoveným termínem konzultace. Odstoupení do smlouvy 48 hodin a méně před smluveným termínem je nutné uhradit celou částku.
 3. Cena produktů, služeb a platební podmínky
  1. Ceny služeb a produktů jsou vždy aktuálně uvedeny na odpovídající webové stránce. Ceny jsou konečné, zahrnující veškeré poplatky a jejich cena nemůže být upravena po domluvě.
  2. Platba může být provedena následovně
   1. Pomocí platební brány PayPal
   2. Převodem na účet
  3. Ceny služeb umístěných na externích serverech (typu Udemy.com) podléhají podmínkám provozovatelů serverů. Tyto služby mohou být na stránkách Fyziofitness.org propagované, ale nespadají do samotné nabídky tohoto webu.
 4. Dodání produktů a služeb
  1. Po zaplacení bude produkt zaslán na emailovou adresu kupujícího v odpovídající formě (audio, video, PDF a další) či budou zpřístupněni údaje pro přístup na externím hostujícím serveru.
  2. Po zaplacení služeb bude do 3 pracovních dnů stanoven termín konzultace či dalšího rozvrhu služeb. Časový harmonogram služeb následně podléhá osobní dohodě mezi poskytovatelem služeb a klientem.
 5. Odstoupení do smlouvy
  1. Vzhledem k povaze internetového obchodu není možné po zaplacení odstoupit od smlouvy. Kupující se vzdává nároku na reklamaci produktů či konzultace a vrácení peněz.
  2. Jedinou výjimku tvoří 3 měsíční online konzultace, od kterých lze odstoupit s týdenní výpovědní lhůtou a při které je možné vrácení peněžní částky odpovídající 60% z ceny rozpočítané na zbývající týdny.
 6. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytoval dodržuje Obecná ustanovení pro ochranu osobních údajů v soulade se zákonem o GDPR. Více informace zde.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zbavení přístupových údajů při podezření na šíření obsahu bez svolení poskytovatele.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny nabízených produktů a služeb.
  4. Poskytovatel se zavazuje k poskytování služeb v maximální možné kvalitě.
  5. Prodávající předmětné služby neodpovídá za škody, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním předmětné služby.
 7. Práva a povinnosti klienta
  1. Klient se zavazuje k nešíření placeného obsahu (produktů a služeb) bez svolení poskytovatele.
  2. Klient má právo na stanovení vhodného harmonogramu při poskytování služeb.
  3. Klient má právo na poskytnutí produktů či služeb po zaplacení stanoveného poplatku.
  4. Klient má právo na změnu termínu konzultace a to 48 hodin před stanovením termínem. V takovém případě dojde ke změně termínu po vzájemné domluvě mezi poskytovatel a klientem. Při zrušení termín do 48 hodin před termínem je klient nucen uhradit plnou částku za odpovídající konzultaci.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Obchodní podmínky i smlouvy se řídí právem České republiky.
  2. Poskytovatel má právo na změnu Obchodních podmínek.